Μια σπάνια συλλογή με τη διαδρομή στην πολιτική ιστορία της Ζακύνθου

20/10/2015, 12:00