Νέα περίοδος στις σχέσεις Επτανήσων – Αλβανίας

Την έναρξη μιας νέας περιόδου στις σχέσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη γειτονική Αλβανία παρέχει, πλέον, η συμμετοχή της, στην “Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Στενά”, και τη δυναμική παρουσία της στη συνδιάσκεψη των αυτοδιοικητικών φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Αυλώνα.
Μέσα από τις συχνές επαφές των 20 περιφερειών θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις υγιούς συνεργασίας, που θα οδηγήσουν στην αποτύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για το καλό των πολιτών των περιοχών αυτών μέσω των διασυνοριακών προγραμμάτων.
Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησε ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Φοντάνας, ο οποίος υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας. Ο κ .Φοντάνας, με δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα -και συνεπώς και στα Ιόνια Νησιά- σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και ανέλυσε τους στόχους που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή, με επείγοντα χαρακτήρα και διακριτές προτεραιότητες.