1953 – 2015: 62 χρόνια μετά το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός

12/08/2015, 09:10