Κονδυλώματα σε γυναίκες και άνδρες. Πρόληψη, διάγνωση θεραπεία και επιπτώσεις στην υγεία

του Γυναικολόγου Κ. Δημητρακόπουλου Ιωάννη
Σύμφωνα με νέα στατιστικά στοιχεία περίπου 75% ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα έχουν μολυνθεί από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) , αλλά δεν το γνωρίζουν. Ο HPV μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή και έχει μεγαλύτερη συχνότητα σε νέα άτομα και εφήβους. Έχουν αναγνωριστεί πάνω από 100 τύποι HPV. Ανάλογα με τον τύπο του ο ιός μπορεί να μετατρέψει υγιή κύτταρα σε παθολογικά, να προκαλέσει οξυτενή κονδυλώματα, δηλαδή ογκίδια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών που μοιάζουν με σπίλους, (1% στους άνδρες και 10% στις γυναίκες) και προκαρκινικές αλλοιώσεις που αν δεν αντιμετωπιστούν μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ή σπανιότερα καρκίνο του πέους, του πρωκτού και του στοματοφάρυγγα . Ο χρόνος που μεσολαβεί από την επαφή με τον ιό μέχρι την εκδήλωση του ποικίλλει, από μήνες μέχρι χρόνια ενώ μεγάλα είναι τα ποσοστά ασυμπτωματικών φορέων του HPV.
Προστασία έναντι της HPV λοίμωξης επιτυγχάνεται σε γυναίκες και άνδρες κυρίως με την χρήση προφυλακτικού και προληπτικό εμβολιασμό.
Η HPV λοίμωξη μπορεί να διαγνωστεί σε γυναίκες και άνδρες με πολλούς τρόπους όπως ανίχνευση κονδυλωμάτων, κυτταρολογική εξέταση – Τεστ Παπανικολάου, HPV DNA Tests με Αλυσυδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR), κολποσκόπηση, πεοσκόπηση, ουρηθροσκόπηση, πρωκτοσκόπηση και ιστολογική εξέταση σε υλικό βιοψίας.
Μεγάλη σημασία έχει η έγκαιρη διάγνωση HPV λοίμωξης ώστε αν χρειαστεί να γίνει στον σωστό χρόνο η κατάλληλη θεραπεία και για τον λόγο αυτό συνιστάται από τους ιατρούς συχνός προληπτικός έλεγχος ιδιαίτερα εάν έχει ήδη διαγνωστεί HPV λοίμωξη σε κάποιον ασθενή ή σε ερωτικό σύντροφο υγιούς ατόμου. Έχει αποδειχθεί ότι γυναίκες με κονδυλώματα συνήθως παρουσιάζουν και HPV αλλοιώσεις στον τράχηλο και συνεπώς χρίζουν συχνής παρακολούθησης.

ΦΩΤΟ: like.philenews.com