Σε αναζήτησης νέας στέγης το ΚΑΠΗ Ζακύνθου

Εγκαταλείπει ο Δήμος το σχέδιό του για την εγκατάσταση του ΚΑΠΗ στο χώρο του Κοινωνικού Εστιατορίου, στο Μουσικό Γυμνάσιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Ζ., Νικήτα Θεοδόση οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται αυτή την περίοδο σε κατάσταση αναμονής και σε αναζήτηση ενός περισσότερο κατάλληλου χώρου που θα στεγάσει τις ώρες απασχόλησης των ηλικιωμένων του νησιού.
Ο προηγούμενος χώρος κρίθηκε ακατάλληλος, καθώς δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου, λειτουργικού ΚΑΠΗ. Ο αχανής χώρος του Κοινωνικού Εστιατορίου, κρίθηκε ακατάλληλος για τις τυπικές δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες της τρίτης ηλικίας.
Ο νέος χώρος, σύμφωνα με τον κ. Θεοδόση, βρίσκεται στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα αλλά σε άλλο σημείο του.Τελευταία άρθρα