Τον Οκτώβριο η εκλογή νέου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας

Στην τακτική κατ´έτος σύγκληση της που θα γίνει τον προσεχή Οκτώβριο και όχι τον Μάιο, όπως είχε ακουσθεί αρχικά, θα καλύψει την κενή θέση Μητροπολίτη Κεφαλληνίας, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφού τόσο ο Αρχιεπίσκοπος όσο και οι συνοδικοί Ιεράρχες, συμφώνησαν κλάτι τέτοιο.Τόσο ο κ.κ. Ιερώνυμος, όσο και οι Συνοδικοί Ιεράρχες, εξέφρασαν την απροθυμία τους για σύγκληση έκτακτης Ιεραρχίας, δεδομένου ότι το μοναδικό σημαντικό θέμα που υπάρχει, είναι η πλήρωση της κενής Μητρόπολης Κεφαλληνίας. Ο Αρχιεπίσκοπος και οι άλλοι Μητροπολίτες εξέφρασαν την άποψη ότι μπορεί να περιμένει το θέμα της εκλογής του νέου Μητροπολίτη για μερικούς μήνες. Άλλωστε η Μητρόπολη διοικείται τόσο από τον Τοποτηρητή Μητροπολίτη Ηλείας Γερμανό, όσο και από επισκέπτες Ιεράρχες.