Νέα Υόρκη: Διαδήλωση υπέρ της Ελλάδας

13/02/2015, 23:00