Κατέρρευσε το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας

01/02/2015, 17:42