Παιδικές χαρές: Κρίθηκαν ακατάλληλες από το Δήμο

30/01/2015, 12:30