100.000.000€ μέσω ΕΣΠΑ στην επιχειρηματικότητα

Ξεκινά από το νέο έτος η εφαρμογή των πρώτων δύο προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ. Τα προγράμματα προδημοσιεύτηκαν χωρίς ακόμη λεπτομερείς όρους, ωστόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημοσιευτούν όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι.
«Είναι ιδιαίτερης σημασίας η ταχύτητα με την οποία εγκρίθηκαν και υπογράφηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σύνολο των προγραμμάτων που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές», τονίζει ο Φώτης Κόττης, μέλος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου που ειδικεύεται σε ζητήματα χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ. Η έγκριση έγινε σε χρόνο ρεκόρ, αφού στις 14 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, ψηφίστηκε και αποφασίστηκε και η έγκριση ήρθε μόλις στις 22 Δεκεμβρίου.

ΦΩΤΟ: blog.priority.com.gr