Παράταση ως τις 19 Δεκεμβρίου για διορθώσεις στο Ε9

65262
Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή παρατείνεται ως τις 19 Δεκεμβρίου η αρχική προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014.
Πρέπει να υπογραμμισθεί πως από τις 14 Νοεμβρίου που ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή του Ε9 στο Taxis λογιστές και φοροτέχνες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσπάθειά υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.
Σημειώνεται πως από τις 14 Νοεμβρίου η ΓΓΔΕ έδωσε σε παραγωγική λειτουργία στο Taxis τις εφαρμογές που σχετίζονται με την υποβολή:
• Τροποποιητικών Δηλώσεων ΕΝΦΙΑ έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
• Αρχικών και Τροποποιητικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 έως και 2013 για φυσικά πρόσωπα.
• Αρχικών και Τροποποιητικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 έως και 2013 για νομικά πρόσωπα.
• Αρχικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.