Καταγράφονται τα πάντα στην ηλεκτρονική κάρτα κτιρίων

27/05/2014, 23:00