Ποιοι ωφελούνται από τις ενισχύσεις του νέου ΕΣΠΑ

Από την 1η Ιουλίου 2014 τίθεται σε ισχύ ο χάρτης ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ ο οποίος και αυτή τη φορά θα καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια και του πληθυσμού της, αν και με ενισχύσεις ελαφρώς μειωμένες από την προηγούμενη φορά. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπ. Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη «πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα δοθεί έμφαση στη στήριξη των σχεδίων, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα την καινοτομία και την εξωστρέφεια».
Περισσότερο φαίνεται πως ευνοούνται οι μειονεκτικές περιφέρειες, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο που καλύπτουν το 56,1% του συνολικού πληθυσμού και έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου Ευρωπαϊκού όρου. Η ενίσχυσή τους μπορεί να φτάσει το 45%.
Ωστόσο η Κομισιόν δέχτηκε επίσης τις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας ως επιλέξιμες μέχρι το 2010 που λήγει το νέο ΕΣΠΑ, με σταδιακή μείωση όμως των ποσοστών ενίσχυσης από το 2018.
Ο χάρτης προσδιορίζει ότι τα ανώτατα επίπεδα ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθούν σε περιφερειακά επενδυτικά έργα από μεγάλες επιχειρήσεις θα κυμανθούν από 10% μέχρι 25% του συνολικού κόστους επενδύσεων (ανάλογα την περιφέρεια). Οι πλέον κερδισμένες είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες, ανάλογα με το μέγεθος και την περιοχή που δραστηριοποιούνται, θα ενισχύονται με το 20% μέχρι και 45% του κόστους επένδυσης.Τελευταία άρθρα