Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε Νοσοκομεία – ΚΕΠ – Δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ανακοίνωση που υπογράφει ο υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με την οποία ανοίγουν 547 θέσεις σε νοσοκομεία, δικαστήρια και ΚΕΠ όλης της χώρας, που θα καλυφθούν με μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Συγκεκριμένα, θα ανοίξουν:
•10 θέσεις για γραμματείς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια της Αθήνας (Διοικητικό Εφετείο, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Πταισματοδικείο)
•73 θέσεις κυρίως διοικητικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια της χώρας και σε ΚΕΠ
•164 θέσεις υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου γραμματέων και διεκπεραίωσης υποθέσεων
•300 θέσεις για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του κλάδου δικαστικών επιμελητών και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού.
Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και ενδιαφέρονται να εναχθούν στο πρόγραμμα μετατάξεων θα πρέπει μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού των φορέων στους οποίους ενδιαφέρονται να μεταταχθούν, υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξή τους, καθώς και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν από τον ανάλογο φορέα.
Αντίστοιχα οι Διευθύνσεις των φορέων οφείλουν σε χρόνο 5 ημερών από την κατάθεση των αιτήσεων να καταγράψουν τα προσόντα κάθε υποψηφίου και να συντάξουν πίνακες κριτηρίων που θα πρέπει να αποστείλουν στον ΑΣΕΠ με ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή πουηδη εκπονεί ο ίδιος ο ΑΣΕΠ.Τελευταία άρθρα