Παραλύει η χώρα στις 9 Απριλίου λόγω απεργία των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

07/04/2014, 14:00