Απλοποιήσεις στις συναλλαγές με το Δημόσιο χωρίς επικυρώσεις

04/04/2014, 23:00