Η παρέλαση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο