Δημοσκόπηση που αφορά στο Δήμο της Πάτρας απο την DATA απο την DATA RC