Κλειστός ο δρόμος του «Χάρακα». Οι ενέργειες που απαιτούνται.