Εγκρίθηκε 1.600.000€ για τρία μεγάλα έργα

28/01/2014, 17:00