Αντιπαράθεση για το Λίβα: «Παριστάνει τον ανήξερο και διερωτάται για τις θέσεις μας»