Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ιθάκης – «Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου για τον αποκλεισμό του νησίου»