Καταγγελία: «Η πολιτεία κλείνει τα μάτια σε ανήμπορους ηλικιωμένους»