Δυναμική αντίδραση των πολιτών για τη δήμευση των περιουσιών