Η ιστορία των Ιονίων μέσα από τα νομίσματα

02/04/2013, 12:00