Αφιέρωμα σε δύο κυρίες της τέχνης

01/04/2013, 23:00