Σαπίζουν 22 ιερά έργα τέχνης στον Άγιο Δημήτρη

13/02/2013, 12:00