Τα ξενοδοχεία επιχορηγεί ο ΟΑΕΔ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ – Τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία που λειτουργούν εποχικά, κατά την χειμερινή περίοδο, έχει η επιδότηση που προβλέπει σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ και ισούται με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας, που ισχύει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης και δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος. Πρόκειται για μία κίνηση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε έναν κλάδο που πλήττεται καθοριστικά λόγω της οικονομικής κρίσης και ταυτόχρονα, μείωσης των δεικτών ανεργίας ακόμη και στα εποχιακά επαγγέλματα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν με άδεια του Ε.Ο.Τ. ή να είναι εποχιακές, να διέκοψαν δηλαδή τις εργασίες τους κατά την προηγούμενη πενταετία, τουλάχιστον για δύο έτη, την περίοδο από 1η Νοέμβρη μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός αν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από τη 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος πριν από τη 10η Νοεμβρίου. Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπαχθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου 2012 είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην επιχείρηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”
www.imerazante.gr