Ο ΣΠΥΡΟΥ μοιράζει τα εκατομμύρια του ΕΣΠΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ – Με 456.000.000€ από το ΕΣΠΑ επιχειρεί η πολιτεία σε αγαστή συνεργασία με τις περιφέρειες της χώρας να στηρίξει τη ρευστότητα, την επανεκκίνηση των έργων και την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που χρειάζεται η οικονομία μας σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, εντός των επόμενων δέκα ημερών -στις 14 Ιανουαρίου- πρόκειται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης ένα πρόγραμμα που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα, τους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και του τουρισμού.

Την Τρίτη στην Αθήνα
Για το εν λόγω πρόγραμμα στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί την ερχόμενη Τρίτη 8 Ιανουαρίου ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης με θέμα τη νέα δράση ενίσχυσης των ΜΜΕ που θα αρχίσει να υλοποιείται. Εκεί, θα επιδιωχθεί ο συντονισμός των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας, για τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της δράσης και τη μέγιστη ανταπόκριση των άμεσα ενδιαφερομένων.
“Ευελπιστώ”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης, “να υπάρξει ευαισθητοποίηση από τους άμεσα ενδιαφερομένους για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ η Περιφέρεια από την πλευρά της θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και για να διευκολύνει τους ενδιαφερομένους να αξιοποιήσουν το προς υλοποίηση πρόγραμμα”.

Ο κ. Σπύρου θα αποφασίσει
Με τη συμφωνία, ωστόσο, που επιτεύχθηκε, ύστερα από γόνιμη συνεργασία με όλους τους Περιφερειάρχες και με την έγκριση από την ΕΕ της αναθεώρησης των ΠΕΠ από τα οποία χρηματοδοτείται η δράση, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος, που αναμένει εδώ και αρκετούς μήνες η αγορά. Συνεπώς, θα είναι ουσιαστικός και ο ρόλος του Περιφερειάρχη κ. Σπύρου, που θα κληθεί να προσδιορίσει τους κλάδους που θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση, όπως και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Με αυτόν τον τρόπο εκείνος θα έχει τον τελικό λόγο για τους “δικαιούχους” και τους… άλλους.
Άλλωστε, ο Υπουργός ήταν ξεκάθαρος όταν δήλωνε, ότι “η εξειδίκευση επιμέρους παραμέτρων θα γίνει στο μεταξύ από τις περιφέρειες και τα επιμέρους επαγγέλματα που θα ενταχθούν, θα προσδιοριστούν από τους Περιφερειάρχες”.
Από εκεί και πέρα, τα επιμέρους επαγγέλματα που θα είναι επιλέξιμα για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται: από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού και από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.


22.500.000€ στα Ιόνια
Το 80 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20 % νέες, ενώ τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται μεταξύ 40% για τις μεσαίες και 50% για τις μικρές επιχειρήσεις. Όσο για το διαθέσιμο συνολικό ποσό του προγράμματος για τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αυτό ανέρχεται σε 22.500.000 ευρώ.

Εντός δυο μηνών
Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους. Εκτιμάται, ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν, θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις
Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπηρεσιών. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.

Η ιδιωτική συμμετοχή
Αυτή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Σήμερα η ειδική σύσκεψη
Τέλος, προκειμένου η Περιφέρεια από την πλευρά της να διευκολύνει τους ενδιαφερομένους να αξιοποιήσουν το προς υλοποίηση πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της.
Για την επιτυχή υλοποίηση της διαδικασίας αυτής και συγκεκριμένα για τον καθορισμό των κριτηρίων προτεραιότητας ως προς το πλαίσιο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής της περιοχής μας, καλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι σε κατεπείγουσα συνάντηση που θα λάβει χώρα στο Διοικητήριο, κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα προκειμένου να παρουσιάσει τις απόψεις του επί του θέματος.

ΑΠΟΨΗ
Αυτά τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) έχουν τη δική τους ιστορία. Μία μικρή παράγραφος βρίσκεται και στη λίστα Λαγκάρντ. Τότε που οι τράπεζες είχαν χρήματα και ενίσχυαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλοι τα αξιοποίησαν και άλλοι τα «έφαγαν» στραγάλια. Το πελατειακό κράτος βέβαια, είχε σαν κυρίαρχο γνώμονα το ρητό «προηγούνται οι δικοί μας και οι άλλοι να πάνε να… κουρευτούν»!
Τα τελευταία χρόνια αυτές οι Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις δεν μπορούν να απορροφηθούν. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι τράπεζες έχουν κλείσει τις στρόφιγγες και μόνο όποιος έχει αποταμιεύσει χρήματα, μπορεί να παίρνει μέρος σ’ αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή, ελάχιστοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, όλα αυτά τα γνωρίζουν οι ιθύνοντες και τα επιτελεία τους.
Επομένως, αν δεν υπάρξει χείρα βοηθείας από την Περιφέρεια υπό μορφή «δανεισμού» ή άλλων κονδυλίων, για απ’ ευθείας αναθέσεις έργων (απαραίτητα ή μη, αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο), όπως είθισται μέχρι σήμερα ο αποκλεισμός του 80% των επιχειρήσεων θεωρείται δεδομένη.
Με αυτόν τον τρόπο αντίο να στηθεί ένα δυνατό πάρτι, μία γιορτή, για την επιβίωση, μάλλον, οι περισσότεροι θα τη βγάλουν με τα κόλλυβα από το μνημόσυνο του δικού τους αργού θανάτου. Αυτήν την ώρα μόνο οι «αετοί» και οι ημέτεροι περιμένουν την προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 14 Γενάρη, για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπύρος Σπύρου, ακόμα και αν ο κ. Χατζηδάκης αναλάβει το μοίρασμα των χρημάτων είναι βέβαιο, ότι τόσο ο ίδιος, όσο και οι ειδικοί του σύμβουλοι θα έχουν την τελική γνώμη στη διαμόρφωση της λίστας με τους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες και επειδή ως γιατρός γνωρίζει από επιτυχημένες επεμβάσεις ήδη έχει ενημερώσει τους επιχειρηματίες της Κέρκυρας, για το όλο πρότζεκτ και τα προσεκτικά τους βήματα μέχρι τον τελικό στόχο.
Στα λοιπά αποκεντρωμένα νησιά του Ιονίου, οι Αντιπεριφερειάρχες θα πλακωθούν στις συσκέψεις με τα Επιμελητήρια και τους φορείς και όταν ετοιμασθούν, κάποιος ή κάποια ειδική σύμβουλος του Περιφερειάρχη θα τους στείλει πίσω τα χαρτιά και τα δικαιολογητικά επικαλούμενη διάφορες προφάσεις. Επειδή όμως, κ. Σπύρου οπαδοί και ψηφοφόροι επιχειρηματίες του Αντώνη Σαμαρά κυκλοφορούν και στα υπόλοιπα νησάκια του Ιονίου καλό θα ήταν αυτήν τη φορά να μη δείτε μόνο τις ανάγκες της Κέρκυρας.
Τα πολυτελή ρεστοράν που κατέχουν δικοί σας άνθρωποι στο νησί των Φαιάκων, δε χρειάζονται τούτη την ώρα επιδοτήσεις. Λειτουργήστε με γνώμονα την ίση αντιμετώπιση των επιχειρήσεων, ξέχωρα από την ίση αντιμετώπιση των επιχειρήσεων, ξέχωρα από την καταγωγή τους. Όσο για τους υπόλοιπους; Ας ψήφιζαν Σαμαρά ή Σπύρου για να έχουν και το πακέτο του προγράμματος και το κεφάλι τους ήσυχο.

ΑΛ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουνΤελευταία άρθρα