Προτεραιότητα οι άνεργοι στην Κέρκυρα

Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ), στην Κέρκυρα και στους Παξούς».
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνδυασμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη ανέργων, οι οποίοι λόγω φυσικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, προκειμένου να ενταχθούν ή να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Κέρκυρα», που είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος συμμετέχουν: Ο Δήμος Κέρκυρας, ο Δήμος Παξών, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός (Κοι.Σ.Π.Ε) «Νεοι Οριζοντες», το Κέντρο Ειδικής Αγωγής Κέρκυρας «Μέλισσα», η ΚΕΚ PRAXIS Ε.Ε Μαρία Χαινα και Σια και η STRATIS Στρατηγικές και Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών ΕΠΕ. Μετά την συνάντηση που είχαν οι εταίροι, του προγράμματος, ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, έκανε την παρακάτω Δήλωση: «Σήμερα ξεκινάει ένα σημαντικό πρόγραμμα για ευπαθείς ομάδες, που θα δώσει την ευκαιρία σε 98 συμπολίτες μας, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, να ενταχτούν στην αγορά εργασίας. Ο Δήμος μας, στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε , προτάσσει το κοινωνικό συμφέρον των πολιτών μέσα από υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν στόχο την τόνωση της απασχόλησης και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ανέργων, ατόμων με αναπηρία λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, χρήστες ουσιών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων, ώστε οι ίδιοι να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, είτε να προσληφθούν ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του νησιού, είτε να δημιουργήσουν τον δικό τους κοινωνικό συνεταιρισμό.
Η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων είναι σημαντική για τον Δήμο μας, γι αυτό προσπαθούμε με κάθε τρόπο, να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο. Για το Δήμο της Κέρκυρας, στις δύσκολες μέρες που περνάει ο τόπος, αποτελεί προτεραιότητα η κοινωνική του πολιτική».

Θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουνΤελευταία άρθρα