Γεγονός είναι το “e Meganisi”

Θετικά αξιολογήθηκε η πρόταση του Δήµου Μεγανησίου αν και µε “κουτσουρεµένο” προϋπολογισµό. Πρόκειται για µια καινοτόµο εφαρµογή η οποία θα χρησιµοποιείται µέσω έξυπνων φορητών συσκευών χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο.
Με το εν λόγω έργο αναπτύσσεται και υλοποιείται ψηφιακή εφαρµογή πλοήγησης και εξερεύνησης του Μεγανησίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενηµερωθούν για όλα τα σηµεία ενδιαφέροντος που επιθυµούν αλλά και να οργανώσουν τις καθηµερινές µετακινήσεις τους αφού η εν λόγω εφαρµογή θα τους ενηµερώνει για την πιο σύντοµη διαδροµή ώστε να επισκεφθούν αξιοθέατα, παραλίες, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.α. κατά τη διάρκεια διαµονής τους, µέσω του προσωποποιηµένου προγράµµατος περιήγησης.
Με αναγραφόµενη ηµεροµηνία στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” 17/2/2012, αλλά µε ηµεροµηνία στο ίδιο έγγραφο 22/2/2012, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποφάσισε το “κλείσιµο” της Πράξης (µαζί µε άλλες άλλων φορέων υλοποίησης, 24 συνολικά) λόγω της αρνητικής τους αξιολόγησης µε την επισήµανση ότι χρήζουν “σηµαντικών αλλαγών και βελτιώσεων”.
Στη νέα προκήρυξη που έγινε και που αναφερόµαστε τώρα, η πρόταση του Δήµου Μεγανησίου που υποβλήθηκε, αξιολογήθηκε θετικά (9 από τις 11 προτάσεις κρίθηκαν θετικά) και ελπίζουµε να υπάρχουν τα µέσα για την υλοποίησή της.
Τέλος, ο προτεινόµενος προϋπολογισµός της πράξης ήταν 150.000,00 €, όµως διαµορφώνεται στο ποσό των 100.000,00€ λόγω της ανεπαρκούς τεκµηρίωσης του κόστους.

Θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουνΤελευταία άρθρα