Έργο για το αεροδρόµιο της Κέρκυρας

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε την Δευτέρα παρουσία του Δηµάρχου Κέρκυρας, Γιάννη Τρεπεκλή, του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, Χρήστου Σκούρτη και του Προϊσταµένου της Ενδιάµεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Ι.Ν. Πέτρου Οικονόµου, τη σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο: «Διασφάλιση κυκλοφορίας παράκαµψης αεροδροµίου Κέρκυρας». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισµό 2.485.000 ευρώ και φορέας εκτέλεσης αυτού είναι ο Δήµος Κέρκυρας.

Οι δηλώσεις
Μετά την υπογραφή ο Περιφερειάρχης Σπυρίδων Σπύρου τόνισε τα εξής: «Στόχος σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, που οι πόροι είναι πάρα πολύ περιορισµένοι και τα έργα που αφορούν την καθηµερινότητα των πολιτών έχουν δυσκολέψει, είναι να αξιοποιήσουµε στο έπακρο τους πόρους του ΕΣΠΑ. Έργα τα οποία είναι δροµολογηµένα, έργα που έρχονται από παλιά θα τα προχωρήσουµε, ώστε να ολοκληρωθούν και να δοθούν σε χρήση. Ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι απαραίτητο για την Κέρκυρα και βρίσκεται στην είσοδο της Κέρκυρας από το νότο, από τα Τρία Γεφύρια προς τη «Βίλλα Ρόσσα», είναι η παράκαµψη αεροδροµίου. Αυτό το έργο συγκαταλέγεται στην κατηγορία των έργων που έρχονται από το παρελθόν, είχε αρκετά προβλήµατα και καθυστερήσεις, όλα αυτά όµως κατορθώσαµε να τα ξεπεράσουµε µε συνέπεια στο στόχο που είχαµε θέσει και σήµερα υπογράφουµε την εντολή να δηµοπρατηθεί το έργο. Εκτιµώ ότι µε αυτή την απόφαση το έργο θα προχωρήσει και θα λειτουργήσει ευεργετικά τόσο για την πόλη όσο και για τη γενικότερη λειτουργία του αεροδροµίου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».

Ι. Τρεπεκλής: «Ασφάλεια στη λειτουργία του αερολιµένα»
Από την πλευρά του ο Δήµαρχος Κέρκυρας, Γιάννης Τρεπεκλής τόνισε χαρακτηριστικά: «Σήµερα νιώθουµε όλοι ικανοποίηση και η Περιφέρεια και ο Δήµος, µε δεδοµένο ότι ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει από το 2005 σήµερα υπογράφεται η δηµοπράτησήη του και προχωράµε στην ολοκλήρωση του. Είναι ένα έργο σηµαντικό δεν ανήκει στα όρια του πρώην Δήµου Κερκυραίων ως επένδυση αλλά είναι σε επίπεδο νοµού, µε δεδοµένο ότι εξυπηρετεί την είσοδο στην πόλη και κυρίως παρέχει ασφάλεια στη λειτουργία του αερολιµένα. Είναι ένα πρόβληµα το οποίο όφειλε να το είχε αντιµετωπίσει η πολιτεία, έπρεπε να είχε τύχει της χρηµατοδότησης από το κράτος και το αρµόδιο Υπουργείο Μεταφορών τότε, µε δεδοµένο ότι το αεροδρόµιο συνεισφέρει στο κράτος αρκετά έσοδα και κάποια από αυτά τα έσοδα πρέπει να επενδύονται στην ευρύτερη περιοχή. Δεν το έκανε το κράτος, όµως ο θεσµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η Περιφέρεια, ανταποκρινόµενη στο έλλειµµα της πολιτείας έρχεται και µε χρηµατοδοτήσεις που µπορεί να µας λείπουν από άλλα έργα αποφασίσαµε να στηρίξουµε την ολοκληρωµένη παρέµβαση στην παράκαµψη αεροδροµίου. Τακτοποιείται έτσι µια εκκρεµότητα του παρελθόντος µε ένα έργο σηµαντικής υποδοµής».

Θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουνΤελευταία άρθρα