Η “Κιθαρωδία” γίνεται πηγή καλλιτεχνικής σύλληψης

08/08/2012, 23:00