Έργα τέχνης από φρέσκο δια χειρός Ζακυνθινών καλλιτεχνών

27/06/2012, 23:00