Συνεχίζεται με επιτυχία η πρώτη Διεθνής Συνάντηση Τέχνης

07/06/2012, 23:00