Επίδομα αναπηρίας δικαιούνται πλέον και οι διαβητικοί

ΖΑΚΥΝΘΟΣ – Τους συνεχείς αγώνες τους για την ορθή, από την πλευρά του κράτους, αντιμετώπιση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, βλέπουν να δικαιώνει η έκδοση του νέου Πίνακα Προσδιορισμού Αναπηρίας που δημοσιεύτηκε στις 4 Μαϊου 2012, σύμφωνα με τον οποίο αναγνωρίζεται ως αναπηρία η χρόνια αυτή πάθηση.
Έτσι, λοιπόν, με το νέο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας αποδίδεται στους ινσουλινοεξαρτώμενους (Τύπου 1 διαβήτης) αλλά και στους ινσολινοθεραπευόμενους (Τύπου 2 διαβήτης) οι οποίοι ρυθμίζονται πλέον με ινσουλίνη, ποσοστό 50% με τη βεβαίωση της πάθησης, ενώ το ποσοστό 67% αποδίδεται με την ύπαρξη επιπλοκών και της εξέλιξης τους βάσει τεκμηριωμένων ιατρικών και επιστημονικών στοιχείων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”
www.imerazante.gr