Εκπληκτικές οι ιππικές επιδείξεις της “Γκιόστρας τ΄ Αϊ – Γιωργιού”

30/04/2012, 23:00