Το Θείο Πάθος στην διαχρονία της Ζακυνθινής Τέχνης

09/04/2012, 23:00