Δυνάστης η Olympic Air στη γραμμή Αθήνα – Ζάκυνθος

Με την εκμετάλλευση των επιδοτούμενων αεροπορικών γραμμών Αθήνα-Σύρος και Αθήνα-Ζάκυνθος ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Υποδομών ο σχετικός διαγωνισμός αποκλείοντας της εταιρίες Minoan Air και Aeroland.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, για το δρομολόγιο Αθήνα-Σύρος η διάρκεια είναι από την 1η Απριλίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 και το οικονομικό αντιστάθμισμα είναι 2.282.930,52 ευρώ, ενώ για εκείνο της Αθήνας-Ζακύνθου η διάρκεια, επίσης, είναι από την 1η Απριλίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2016, με το οικονομικό αντιστάθμισμα να ανέρχεται στα 4.311.859,07 ευρώ.
Πρόκειται για μέρος από τις άγονες γραμμές που έχουν τεθεί υπό την “κηδεμονία” του δημοσίου οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην ελεύθερη αγορά λόγω της πολύ χαμηλής κίνησης.
Οι δυο παραπάνω γραμμές ήταν οι καινούργιες άγονες γραμμές και δεν εντάσσονταν στο μεγάλο διαγωνισμό των 24 άγονων γραμμών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”
www.imerazante.gr