Η Ρόδη Κράτσα στο κεντρικό δελτίο του Ionian Channel