Παραλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία των τετραγωνικών ο Δήμος

24/10/2011, 23:00