170.000€ για αποκατάσταση των καμένων περιοχών

24/10/2011, 23:00