Μέσω δορυφόρου ο απολογισμός των καμένων εκτάσεων

20/10/2011, 23:00