Νέες ρυθμίσεις για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για την ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο προσφέρει μειωμένες τιμές για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, θέσπισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Πιο συγκεκριμένα, αυξάνονται τα όρια της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ως εξής: Α) Από 1000kWh για ανέργους και άτομα χαμηλού εισοδήματος, το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης αυξάνεται σε 1400kWh. Β) Από 1200kWh για τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία, το εν λόγω όριο αυξάνεται σε 1600kWh.
Επιπλέον, για τα άτομα με αναπηρία αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο στο ίδιο επίπεδο με αυτό των τριτέκνων. Παράλληλα, η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος και θα πρέπει ο καταναλωτής να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες, με βάση την εκκαθαρισμένη, κατά το προηγούμενο έτος, φορολογική του δήλωση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”