Σε λειτουργία από 1 Σεπτέμβρη το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

Προσβασιμότητα κάθε είδους αλλά και συγκρότηση Ειδικού Σώματος Γιατρών είναι οι κύριες προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία προς το Διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρόπουλο, αναφορικά με την λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει από 1ης Σεπτεμβρίου 2011.
Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το Κέντρο, σύμφωνα με όσα δήλωσε κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΖ ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ Γιάννης Βαρδακαστάνης για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των πολιτών με αναπηρία, είναι “η καθολική προσβασιμότητα στα κτήρια και ειδικότερα οι είσοδοι κτιρίων, οι αίθουσες, βοηθητικοί χώροι στέγασής του, θέσεις στάθμευσης κλπ θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε όλα τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως εάν είναι αποδέκτες παροχής υπηρεσιών ή εργαζόμενοι σε υπηρεσίες του. Επίσης, η καθολική προσβασιμότητα των διαδικτυακών τόπων του ΚΕΠΑ σε όλες τις κατηγορίες της αναπηρίας, η καθολική πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία ανεξαρτήτως της κατηγορίας αναπηρίας στις υπηρεσίες του ΚΕΠΑ με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων όπως η εξασφάλιση παροχής διερμηνείας στην νοηματική γλώσσα σε κωφούς, εξασφάλιση έκδοσης ενημερωτικού έντυπου υλικού εκτός των συμβατικών μορφών γραφής και σε γραφή Braille, έκδοση των οδηγιών σε νοηματική γλώσσα καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης του διοικητικού προσωπικού σε θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία καθώς και του ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν λανθασμένες ή ακόμα και προσβλητικές πρακτικές και συμπεριφορές που έχουν καταγραφεί με το υπάρχον σύστημα”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”