Εικαστική έκθεση Ζακυνθινών ζωγράφων

25/01/2011, 23:00