Έχουμε ταλέντο αλλά όχι υποδομές

24/01/2011, 23:00