“Πράσινος Τουρισμός” – Επενδύσεις έως 400.000€ για το νησί μας

Σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο του νησιού μας, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, στις 6.30 μ.μ., θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος “Πράσινος Τουρισμός” που αφορά μικρές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκομένων στην τουριστική διαδικασία, στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και στην δημιουργία υποδομών που πληρούν τα κριτήρια της οικολογικής πιστοποίησης.
Με δηλώσεις του στην “Ημέρα” ο υπεύθυνος της antenna Ζακύνθου Κώστας Δρογγίτης τονίζει ότι “Σε μία δύσκολη χρονική περίοδο, όπου οι οικονομικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει όλους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, οι απαιτήσεις της αγοράς συνεχίζουν να είναι υψηλές και οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταπεξέλθουν, παλεύοντας να βελτιώσουν και να διαφοροποιήσουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους , ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Στην προσπάθειά τους αυτήν το νέο πρόγραμμα “Πράσινος Τουρισμός” της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού έρχεται να υποστηρίξει αυτού του είδους τις επιχειρήσεις”.
Την εκδήλωση διοργανώνουν η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, μέλος του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ με εισηγητές τον υπεύθυνο Έργου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αλέξανδρο Παράσχη, και την Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Διαχειριστικής Ιφιγένεια Τσούκα.

Οι επιλέξιμες ενέργειες
Να τονίσουμε ότι το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος είναι 40% και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις πριν την 1 Ιανουαρίου 2009. Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος, η διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα), η ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων καθώς και η ενημέρωση και προβολή
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το ποσό του 50% της Δημόσιας χρηματοδότησης.
“Εμείς καλούμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας στην παρουσίαση του προγράμματος που αφορά κυρίως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταλύματα και camping, τα οποία έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους πριν την 1 Ιανουαρίου 2009, διαθέτουν άδεια λειτουργίας, έχουν τζίρο κατά το οικονομικό έτος 2009 τουλάχιστον 15.000,00€ και συγκεντρώνουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος” αναφέρει ο κ. Δρογγίτης.
Οι προτάσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, έως 25 Φεβρουαρίου 2011 και στη συνέχεια υποβάλλεται υποχρεωτικά Φυσικός Φάκελος Υποψηφιότητας εντός 10 ημερών στα υποκαταστήματα του ΕΦΕΠΑΕ που είναι για το νησί μας το Επιμελητήριο και η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα.
Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται για την Ζάκυνθο στο 40% του προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος κυμαίνεται από 15.000€ ως 400.000€. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου, εφόσον εγκριθεί είναι 18 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της Υπουργικής απόφασης ένταξής του στο πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον κ. Δρογγίτη, μπορούν να εντάξουν στα επενδυτικά τους σχέδια τις δαπάνες όπως η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για εξοικονόμιση ενέργειας, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμισης ύδατος, ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων καθώς και ενημέρωση και προβολή.
“Ενδεικτικά επιλέξιμη είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση στέγης, η θερμομόνωση των κτηρίων, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου, κλιματιστικών και ψυγείων, αντικατάσταση στα καζανάκια και μπαταριών στα μπάνια, αφαλάτωση υφάλμυρου ή θαλασσινού νερού , διαχείριση απορριμμάτων κτλ.
Το πρόγραμμα στοχεύει διατήρηση της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και ύδατος για ένα τουλάχιστον έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και στην διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού για 2 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου”,
ανέφερε ο ίδιος.