Πρόταση για αναπτυξιακό μοντέλο στον τουρισμό

Στην εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης του ΣΕΤΕ με θέμα “Ελληνικός Τουρισμός 2020: Πρόταση για τον νέο αναπτυξιακό μοντέλο”, με αποκλειστικό χορηγό την Eurobank EFG, που πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του τουρισμού, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας την Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου παραβρέθηκε το Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, Χριστίνα Τετράδη.
Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Η πρόταση για το νέο μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία για την υλοποίηση του αυτονόητου για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Κατά την παρουσίαση της μελέτης, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Νίκος Αγγελόπουλος τόνισε ότι: «η πρόταση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο του ελληνικού τουρισμού είναι κατά βάση πρόταση πολιτικής, που κατά προτεραιότητα, πρέπει να διαχειρισθεί ή ακόμα καλύτερα να επιβάλλει κύρια την αλλαγή νοοτροπίας. Διαχρονικά και μέχρι σήμερα η συμβολή του δημόσιου τομέα τόσο στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όσο και στη δημιουργία των καταλλήλων και αναγκαίων υποδομών είναι υποτονική. Συνεπώς, θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού είναι η αλλαγή στάσης των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στον εξαιρετικά σημαντικό τομέα της οικονομίας, τον τουρισμό».
Από την πλευρά της Eurobank EFG, οι κ.κ. Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Νικόλαος Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος επανέλαβαν ακόμα μια φορά τη στρατηγική επιλογή της Τράπεζας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων και μεταξύ αυτών, των τουριστικών. Κοινός στόχος, είναι να περάσουμε και στον τουρισμό, σε ένα διαφορετικό από το παρελθόν, πρότυπο ανάπτυξης, και να παράγουμε ένα διαφοροποιημένο, ελκυστικό και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν που θα προβάλλεται δυναμικά, και θα ανταποκρίνεται στην μεταβαλλόμενη παγκόσμια ζήτηση.
Οι σημερινές προκλήσεις για τον τουρισμό μας χρειάζονται παρεμβάσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβουν με διορατικότητα, σύγχρονη αντίληψη και όραμα, όχι μόνον το κράτος αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς. Είναι απαραίτητος ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που να προσδιορίζει τις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης του τομέα αυτού με ποιοτικά κριτήρια και σεβασμό στο περιβάλλον.
Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνος τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει το τουριστικό αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Οι προτάσεις του ΣΕΤΕ
Ο κ. Γιώργος Δρακόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ, παρουσιάζοντας την πρόταση για το νέο μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, τόνισε ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία σε κάθε περίπτωση είναι ανοικτή σε βελτιωτικές παρεμβάσεις. Η πρόταση περιγράφει το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις του νέου μοντέλου, αναλύοντας κατά περίπτωση τις αναπτυξιακές συνιστώσες του ελληνικού τουρισμού για την επόμενη δεκαετία.
Τα κύρια σημεία της μελέτης είναι τα εξής:
• Το μοντέλο ανάπτυξης καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το ρόλο του τουρισμού στην γενικότερη οικονομική πολιτική της χώρας κι επηρεάζεται από το είδος και το βαθμό ανάπτυξης συνεργειών με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.
• Τα σημερινά δεδομένα για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν υπερσυγκέντρωση της προσφοράς με το 65% των κλινών να συγκεντρώνονται σε τέσσερις (4) περιοχές κι έντονη εποχικότητα της ζήτησης με το 50% των αφίξεων να σημειώνονται σε τρεις (3) μήνες.
• Οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού την τελευταία τριετία δεν ξεπερνούν το 80% των δυνατοτήτων του, ενώ υπάρχει υπερπροσφορά κλινών.
• Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο απαιτεί έναν ελάχιστο αριθμό από θεσμικούς και άλλους μετασχηματισμούς όπως αυτόνομο Υπουργείο Τουρισμού, ίδρυση Γραμματείας Τουρισμού σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, μόνιμος Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, ή τουλάχιστον με πενταετή θητεία, συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων από το γραφείο του Πρωθυπουργού και διακομματική συναίνεση για τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης του τουρισμού.
• Στο επίπεδο της προσφοράς: διατήρηση του προϊόντος «ήλιος και θάλασσα» με αναβάθμιση της ποιότητάς του και συνεχή βελτίωση της σχέσης τιμής – ποιότητας. Ταυτόχρονα, ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού που θα προκύπτουν μέσα από αναλυτική τμηματοποίηση της ζήτησης και όχι από την περί «-ικός» παραφιλολογία.
• Το κυρίαρχο ζητούμενο στην προσέγγιση της ζήτησης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο του ελληνικού τουρισμού είναι η δημιουργία δομών και κουλτούρας μάρκετινγκ, καθώς επίσης οι αλλαγές τόσο σε νοοτροπία, όσο και σε οργάνωση.
• Η συνεχής έρευνα και μελέτη των αγορών είναι η ελάχιστη απαιτούμενη προϋπόθεση επιτυχίας, ενώ η ίδρυση εταιρείας με αντικείμενο το διαδικτυακό μάρκετινγκ του ελληνικού τουρισμού και η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με αεροπορικές εταιρείες για νέες απευθείας πτήσεις προς τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, κρίνονται απαραίτητες.
• Η σύσταση μηχανισμών επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων πρέπει να συγκαταλέγεται επίσης στις στρατηγικές μας προτεραιότητες.
• Για την αύξηση της ζήτησης, ο τουρισμός πρέπει να δημιουργήσει συνέργειες και οικονομίες φάσματος με τομείς/κλάδους όπως: ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση, οι ιατρικές υπηρεσίες και η γαστρονομία.
• Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό έχουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η ψηφιακή στρατηγική δεν ασχολείται με την τεχνολογία. Επικεντρώνεται στον άνθρωπο και στην επιθυμία του να συνδέεται με τα πράγματα που του αρέσουν.
• Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο η αρχική, όσο και η συνεχής σε επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσης, είναι η σημαντικότερη παράμετρος στην προσπάθεια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της παραγωγικότητας, ενώ η εξασφάλιση ευελιξίας στην αγορά εργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής απασχόλησης στον τουρισμό.