Νέος κανονισμός για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες

Νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ισχύσει από τις 18 Δεκεμβρίου του 2012 προς όφελος των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές συγκοινωνίες. Τα σημαντικότερα σημεία που ρυθμίζονται μέσω του νέου αυτού κανονισμού αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης δρομολογίων και την υποχρέωση για την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία.
Σημαντικές οι καλύψεις στους επιβάτες των θαλάσσιων συγκοινωνιών, ιδιαίτερα για την Ελλάδα όπου οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισμού.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωση του, ο Hatta (τουριστικοί πράκτορες στην Ελλάδα), τα σημαντικότερα σημεία που ρυθμίζονται μέσω αυτού του Κανονισμού αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης δρομολογίων και στην υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας με τους λοιπούς πολίτες.
Ειδικότερα, οι επιβάτες, σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης δρομολογίου, θα πρέπει έχουν άμεση ενημέρωση και να περιορίζεται η ταλαιπωρία τους με τη δυνατότητα για παράδειγμα, παροχή καταλύματος καθώς και με τη δυνατότητα ακύρωσης του ταξιδιού τους, επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου ή μεταφοράς τους με άλλο δρομολόγιο.Τελευταία άρθρα